Podmínky užívání služeb

15
čec
Komentáře (0)

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky užívání služeb (dále jen 'Podmínky') se vztahují na všechny osoby návštěvníky webových stránek. Prováděním jakýchkoli akcí na webu medina-masaze.cz uživatelé vyjadřují svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazují se jejich dodržovat. Provězovatel webu, Jindřich Šťastný, se sídlem Hasova 470/9, Žabovřesky, 616 00 Brno, Česká republika, (dále jen 'Provozovatel'), může tyto Podmínky kdykoli změnit nebo aktualizovat. Je povinností uživatelů pravidelně tyto Podmínky revidovat a informovat se o jejich aktuálních podobách.

Využití obsahu a autorská práva

Veškerý obsah webových stránek, včetně textů, grafiky, fotografií, animací, videí, a jiných materiálů je chráněn autorským zákonem a dalšími předpisy o duševním vlastnictví a je majetkem Provozovatele nebo je užíván s povolením jeho právoplatných vlastníků. Je zakázáno jakékoli šíření, reprodukce, vysílání, přizpůsobení, překládání nebo jakýkoliv jiný způsob užití webového obsahu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za žádné neoprávněné použití obsahu třetími stranami.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu přikládá velký význam ochraně osobních údajů svých uživatelů. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Každý uživatel má právo na informace o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány, právo na přístup k těmto údajům, právo na opravu nebo vymazání údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Závěrečná ustanovení

Všechny spory vyplývající ze vztahu mezi uživatelem a Provozovatelem se řídí právem České republiky a jsou výlučně příslušné soudy České republiky. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webu a platí až do zrušení nebo změny vydané Provozovatelem. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek k Podmínkám nebo ostatním aspektům užívání webových stránek můžete kontaktovat Provozovatele na emailu [email protected].

*

*

*